OFF
OFF
ADMICRO
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thành tựu quan trọng nào của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ nửa sau thế kỉ XX  đã tham gia tích cực vào việc giải quyết vấn đề lương thực cho loài người?

  • A. 
   Phát minh hóa học.    
  • B. 
   Cách mạng xanh. 
  • C. 
   Phát minh sinh học.                
  • D. 
   Tạo ra công cụ lao động mới.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong lƿnh vực công nghệ sinh học với những đột phá phi thường trong công nghệ di truyền, công nghệ tế bào, công nghệ vi sinh,... dẫn tới “cách mạng xanh” trong nông nghiệp với những giống lúa mới có năng suất cao, chịu bệnh tốt. Nhờ những thành tựu này, năng suất lao động cao giải quyết được vấn đề lương thực cho con người.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278806

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON