ON
ON
YOMEDIA
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm giống cơ bản giữa “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Chiến tranh cục bộ” là 

  • A. 
   đều là chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới của Mĩ.
  • B. 
   đều thực hiện âm mưu “dùng người Việt trị người Việt”. 
  • C. 
   đều sử dụng quân đội Sài Gòn là chủ yếu. 
  • D. 
   đều sử dụng quân đội Mĩ là chủ yếu. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chiến tranh cục bộ: sử dụng quân viễn chinh Mĩ là chủ yếu.

  Việt Nam hóa chiến tranh: sử dụng quân đội Sài Gòn là chủ yếu với âm mưu “dùng người Việt trị người Việt”.

  => Điểm giống nhau đều là chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới của Mĩ

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278834

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF