ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hạn chế lớn nhất trong quá trình hoạt động cứu nước của Phan Bội Châu là 

  • A. 
   sử dụng bạo động chưa có cơ sở chính đáng. 
  • B. 
   ý đồ cầu viện Nhật Bản là sai lầm, nguy hiểm. 
  • C. 
   tìm đến Nhật Bản chưa đúng thời điểm. 
  • D. 
   chưa thấy được sứ mệnh của dân tộc. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hạn chế lớn nhất trong quá trình hoạt động cứu nước của Phan Bội Châu là ý đồ | câu viện Nhật Bản là sai lầm nguy hiểm bởi đã là đế quốc thì bản chất giống nhau. Vân để động vĕn đồng chúng không phải là lí do Nhật giúp Việt Nam chống Pháp.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278792

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF