OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sắp xếp theo thứ tự thời gian tồn tại của các triều đại phong kiến Việt Nam trong các thế kỉ X-XV. 

  • A. 
   Lý, Trần, Ngô, Đinh, Tiền Lê, Hồ, Lê sơ. 
  • B. 
   Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê sơ. 
  • C. 
   Ngô, Đinh, Tiền Lê, Hồ, Lý, Trần, Lê sơ. 
  • D. 
   Ngô, Đinh, Tiền Lê, Trần, Hồ, Lí, Lê sơ. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278785

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF