ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thắng lợi quan trọng của Hiệp định Pari đối với sự nghiệp kháng chiến chống Mĩ cứu nước là 

  • A. 
   đánh cho “Mĩ cút”, đánh cho “Ngụy nhào”.
  • B. 
   phá sản hoàn toàn chiến lược “Việt Nam hóa” chiến tranh. 
  • C. 
   tạo thời cơ thuận lợi để nhân dân ta tiến lên đánh cho “ngụy nhào”. 
  • D. 
    tạo thời cơ thuận lợi để nhân dân ta tiến lên đánh cho “Mĩ cút”. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hiệp định Pari 1973 NĂM ta đã đánh cho “Mĩ cút” song “ngụy chưa nhào”, đây là điều khoản quan trọng tạo ra điều kiện thuận lợi so sánh lực lượng có lợi cho ta để hoàn thành kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278833

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF