ON
ON
YOMEDIA
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Biểu hiện nào không thuộc giai đoạn phát triển của xã hội phong kiến phương Đông?

  • A. 
   Hình thành quan hệ bóc lột giữa địa chủ với nông dân lƿnh canh.
  • B. 
   Vua chuyên chế tăng thêm quyền lực, trở thành hoàng đế (hoặc đại vương). 
  • C. 
   Các vương quốc được thống nhất rộng hơn, chặt chẽ hơn. 
  • D. 
    Sự hình thành các lãnh địa với quyền lực to lớn của lãnh chúa. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sự hình thành các lãnh địa với quyền lực của lãnh chúa là biểu hiện của chế độ phong kiến phân quyền ở phương Tây.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278803

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF