OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm yếu trong kế hoạch quân sự Nava mà địch không thể giải quyết được là 

  • A. 
   mâu thuẫn giữa tập trung lực lượng và phân tán lực lượng để mở rộng vùng chiếm đóng.
  • B. 
   thiếu về trang bị quân sự hiện đại phục vụ chiến trường. 
  • C. 
   không thể tăng thêm quân số để xây dựng lực lượng mạnh. 
  • D. 
   thời gian để xây dựng lực lượng, chuyển bại thành thắng quá ngắn (18 tháng). 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kế hoạch Nava gồm 2 bước:

  Bước 1: giữ thế phòng ngự Bắc Bộ, tiến công bình định Trung Bộ và Nam Đông Dương.

  Bước 2: chuyển lực lượng ra Bắc Bộ, tiến công chiến lược giành thắng lợi quyết định Bản thân kế hoạch Nava đã thể hiện sự khó khĕn và mâu thuẫn trong việc sắp xếp giữa tập trung và phân tán lực lượng đối với những địa bàn chiếm đóng.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278824

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON