OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đầu thế kỉ XX trong nhận thức của các sƿ phu Việt Nam, muốn đất nước phát triển phải đi theo con đường 

  • A. 
   cải cách của Trung Quốc.        
  • B. 
   Duy tân của Nhật Bản. 
  • C. 
   Cách mạng vô sản ở Pháp.   
  • D. 
   Cách mạng tháng Mười Nga. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  NĂM 1868, Nhật Bản thực hiện cuộc Duy tân Minh Trị đạt được nhiều thành tựu đưa nước Nhật không những thoát khỏi thân phận thuộc địa mà còn trở thành một nước đế quốc hùng mạnh ở châu Á. Nhật Bản trở thành hình mẫu của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Nhiều vĕn thân sƿ phu cho rằng muốn đất nước phát triển cần đi theo con đường duy tân của Nhật Bản. Bằng chứng Phan Bội Châu tổ chức phong trào Đông du đưa học sinh học tại Nhật, Phan Châu Trinh thực hiện phong trào Duy tân đi liền với cải cách kinh tế, giáo dục, lối sống.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278790

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF