OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Vai trò quan trọng nhất của tổ chức Liên hợp quốc là

  • A. 
   duy trì hòa bình và an ninh thế giới. 
  • B. 
   thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các nước trên thế giới. 
  • C. 
   giải quyết các vụ tranh chấp và xung đột khu vực. 
  • D. 
   giúp đỡ các dân tộc về kinh tế, vĕn hóa, giáo dục, y tế. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Mục đích và vai trò quan trọng nhất của Liên hợp quốc là duy trì hòa bình và an ninh thế giới sau chiến tranh.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278794

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON