ON
ON
YOMEDIA
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (6/1925) nhằm mục đích: 

  • A. 
   tổ chức quần chúng đoàn kết, đấu tranh để chống đế quốc và tay sai. 
  • B. 
   lãnh đạo quần chúng đoàn kết, đấu tranh chống đế quốc và tay sai. 
  • C. 
   tổ chức và lãnh đạo quần chúng đoàn kết, đấu tranh chống đế quốc và tay. 
  • D. 
   tập hợp thanh niên yêu nước Việt Nam ở Quảng Châu - Trung Quốc. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (6/1925) nhằm tổ chức và lãnh đạo quần chúng đoàn kết, tranh đấu để đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và tay sai để tự cứu lấy mình.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278808

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF