OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Từ sau chiến dịch Việt Bắc thu - đông (1947), Pháp tăng cường thực hiện chính sách nào? 

  • A. 
   “Mở rộng địa bàn chiếm đóng khắp cả nước”. 
  • B. 
   “Phòng ngự đồng bằng Bắc Bộ”. 
  • C. 
   Dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh để nuôi chiến tranh”. 
  • D. 
   “Tập trung quân Âu – Phi đánh lên Việt Bắc lần thứ hai”. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Sau thất bại ở Việt Bắc thu đông (1947), Pháp chuyển từ “đánh nhanh thắng nhanh” sang đánh lâu dài, thực hiện chính sách “dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278819

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON