ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phương hướng chiến lược của ta trong đông xuân 1953-1954 là gì? 

  • A. 
   Đánh về đồng bằng, nơi Pháp tập trung binh lực để chiếm giữ. 
  • B. 
   Đánh vào các cĕn cứ của Pháp ở vùng rừng núi, nơi ta có thể phát huy ưu thế tác chiến. 
  • C. 
   Đánh vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu. 
  • D. 
   Đánh vào những vị trí chiến lược mà địch tương đối yếu ở Việt Nam. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Phương hướng chiến lược của ta trong đông xuân 1953-1954: “Tập trung lực lượng mở những cuộc tiến công vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu...”

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278825

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF