ON
ON
YOMEDIA
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi) vào ngày 18/8/1968, chứng tỏ điều gì? 

  • A. 
   Lực lượng vǜ trang cách mạng miền Nam đủ sức đương đầu, đánh bại quân viễn chinh Mĩ. 
  • B. 
   Lực lượng vǜ trang miền Nam đã trưởng thành nhanh chóng. 
  • C. 
   Quân viễn chinh Mĩ đã mất khả năng chiến đấu. 
  • D. 
   Cách mạng miền Nam đã giành thắng lợi trong việc đánh bại chiến lược “Chiến tranh cục bộ”. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Được coi là “Ấp Bắc” đối với Mĩ, chiến thắng Vạn Tường chứng minh lực lượng cách mạng miền Nam đủ sức đương đầu và đánh bại quân viễn chinh Mĩ.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278831

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF