OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Kết quả lớn nhất khóa họp thứ nhất Quốc hội khóa VI là gì? 

  • A. 
   Thống nhất về mặt lãnh thổ. 
  • B. 
   Hoàn thành việc thống nhất về mặt nhà nước. 
  • C. 
   Bầu ra các cơ quan của Quốc hội. 
  • D. 
   Bầu ra Ban dự thảo Hiến pháp. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  SGK 12, trang 202 – Với kết quả của kì họp thứ nhất Quốc hội khóa VI, công việc thống nhất đất nước về mặt nhà nước đã được hoàn thành.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278838

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF