OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hiệp ước nào dưới đây đã chấm dứt chế độ chiếm đóng của quân Đồng minh ở Nhật Bản?

  • A. 
   Hiệp ước Maxtrích.  
  • B. 
   Hiệp ước Bali. 
  • C. 
   Hiệp ước An ninh Mĩ – Nhật.    
  • D. 
   Hiệp ước hòa bình Xan Phranxixcô. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hiệp ước hòa bình Xan Phanxixcô (8/9/1951) chấm dứt chế độ chiếm đóng của Đồng minh NĂM 1952.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278797

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF