ON
ON
YOMEDIA
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tại sao Hiến chương Liên hợp quốc là vĕn kiện quan trọng nhất?

  • A. 
   Nêu rõ mục đích và nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc. 
  • B. 
   Là cơ sở để các nước cĕn cứ tham gia tổ chức Liên hợp quốc. 
  • C. 
   Nêu rõ mục đích là duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các nước. 
  • D. 
   Hiến chương quy định tổ chức bộ máy của Liên hợp quốc. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hiến chương là vĕn kiện quan trọng nhất bởi nó nêu rõ:

  Mục đích hoạt động: duy trì hòa bình an ninh, phát triển mối quan hệ hữu nghị.

  Nguyên tắc hoạt động của tổ chức (5 nguyên tắc SGK).

  Đây là hai nội dung có vai trò quan trọng nhất, nắm giữ vai trò chủ đạo mọi hoạt động của Liên hợp quốc qua tất cả các giai đoạn.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278795

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF