ON
ON
YOMEDIA
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Từ năm 1945 đến năm 1950, Liên Xô bắt tay vào khôi phục kinh tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội trong hoàn cảnh:

  • A. 
   là nước thắng trận, thu nhiều lợi nhuận và thành quả từ Hội nghị Ianta.
  • B. 
   đất nước chịu nhiều thiệt hại về người và của, khó khăn nhiều mặt.
  • C. 
   Liên Xô, Mĩ, Anh và Pháp vẫn là đồng minh, giúp đỡ lẫn nhau.
  • D. 
   được sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân trong nước và thế giới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Từ năm 1945 đến năm 1950, Liên Xô bắt tay vào khôi phục kinh tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội trong hoàn cảnh là nước thắng trận nhưng bị chiến tranh tàn phá nặng nề, đất nước chịu nhiều thiệt hại về người và của, khó khăn nhiều mặt.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261362

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON