ON
ON
YOMEDIA
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phong trào cách mạng 1930 - 1931 và cao trào kháng Nhật cứu nước ở Việt Nam có điểm tương đồng nào? 

  • A. 
   Đề ra những mục tiêu và hình thức đấu tranh mới.
  • B. 
   Để lại bài học quý báu về xây dựng khối liên minh công - nông.
  • C. 
   Tổ chức các lực lượng yêu nước trong Mặt trận dân tộc thống nhất.
  • D. 
   Sử dụng các hình thức đấu tranh phong phú và quyết liệt.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  A loại vì phong trào 1930 – 1931 không đề ra mục tiêu và hình thức đấu tranh mới.

  B loại vì bài học quý báu về xây dựng khối liên minh công – nông được rút ra từ phong trào 1930 – 1931.

  C loại vì trong phong trào 1930 – 1931 chưa có Mặt trận dân tộc thống nhất.

  D chọn vì cả phong trào cách mạng 1930 - 1931 và cao trào kháng Nhật cứu nước ở Việt Nam đều sử dụng hình thức đấu tranh phong phú (mít tinh, biểu tình, đấu tranh vũ trang) và diễn ra quyết liệt.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261371

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON