ON
ON
YOMEDIA
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thủ đoạn thâm độc nhất của thực dân Pháp trong chương trình khai thác thuộc địa đã đẩy người nông dân Việt Nam đến bước đường cùng là: 

  • A. 
   bắt phu phen, tạp dịch.     
  • B. 
   đặt ra nhiều thử thuế vô lí.
  • C. 
   tăng thuế thân.      
  • D. 
   tước đoạt ruộng đất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  - Trong 2 lần khai thác thuộc địa, thực dân Pháp đều đầu tư nhiều nhất vào ngành nông nghiệp vì bỏ vốn ít, thu lời nhanh và phục vụ cho cả nhu cầu của chính quốc.

  - Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, để có được ruộng đất phục vụ cho mục đích lập đồn điền, nhà máy,… thì thực dân Pháp đã thi hành chính sách cướp đoạt ruộng đất, ép triều đình nhà Nguyễn phải “nhượng” quyền “khai khẩn đất hoang” cho chúng. Còn trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai thì thực dân Pháp đã sử dụng nhiều biện pháp để chiếm đoạt ruộng đất của nông dân Việt Nam một cách trắng trợn nhưng lại được "Hợp pháp hóa" bằng những sắc lệnh, nghị định. Mất hết tư liệu sản xuất, người nông dân bị đẩy vào con đường cùng, bị bần cùng hóa và chỉ còn biết đi làm thuê, vào các nhà máy, hầm mỏ, đồn điền để làm việc cho thực dân Pháp.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261305

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF