OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Việc ba tổ chức cộng sản có sự chia rẽ sau đó thống nhất thành Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) đã để lại bài học kinh nghiệm gì cho cách mạng Việt Nam?

  • A. 
   Xây dựng khối liên minh công nông vững chắc.
  • B. 
   Luôn chú trọng đấu tranh chống tư tưởng cục bộ.
  • C. 
   Xây dựng mặt trận thống nhất dân tộc rộng rãi.
  • D. 
   Kết hợp hài hòa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ba tổ chức cộng sản ra đời nhưng hoạt động riêng rẽ, công kích lẫn nhau, tranh giành ảnh hưởng của nhau làm cho phong trào cách mạng trong nước có nguy cơ bị chia rẽ lớn. => phải hợp nhất các tổ chức cộng sản lại để cùng đấu tranh vì mục tiêu chung là chống đế quốc để gianh độc lập và chống phong kiến để giành ruộng đất.

  => Bài học rút ra: chú trọng đấu tranh chống tư tưởng cục bộ.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261354

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON