OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ (1946 – 1949) ở Trung Quốc có điểm giống với Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là

  • A. 
   đã lật đổ được chế độ phong kiến.
  • B. 
   không phải một cuộc cách mạng bạo lực.
  • C. 
   diễn ra ở cả thành thị và nông thôn.
  • D. 
   kết hợp đấu tranh quân sự và ngoại giao.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  A loại vì Cách mạng Tân Hợi thắng lợi đã lật đổ được chế độ phong kiến ở Trung Quốc.

  B loại vì cả 2 cuộc cách mạng đều sử dụng bạo lực.

  C chọn vì cách mạng dân tộc dân chủ (1946 – 1949) ở Trung Quốc có điểm giống với Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam đều diễn ra ở cả thành thị và nông thôn.

  D loại vì cả 2 cuộc cách mạng đều không sử dụng biện pháp đấu tranh ngoại giao.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261331

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF