OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Năm 2007 đánh dấu một bước phát triển mới trong quá trình hoạt động của ASEAN gắn với sự kiện nào?

  • A. 
   Các nước thành viên kí bản Hiến chương ASEAN.
  • B. 
   Campuchia trở thành thành viên chính thức của tổ chức.
  • C. 
   Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á được kí kết.
  • D. 
   Cộng đồng ASEAN chính thức ra đời.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Năm 2007 đánh dấu một bước phát triển mới trong quá trình hoạt động của ASEAN gắn với sự kiện các nước thành viên kí bản Hiến chương ASEAN nhằm xây dựng ASEAN thành một cộng đồng vững mạnh.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261368

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF