OFF
OFF
ADMICRO
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân quyết định sự bùng nổ của phong trào cách mạng 1930 - 1931 là 

  • A. 
   hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933.
  • B. 
   Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh
  • C. 
   mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và tay sai phát triển gay gắt.
  • D. 
   những tác động của tình hình thế giới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nội dung của 4 phương án đều là nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ của phong trào cách mạng 1930 – 1931. Tuy nhiên, nguyên nhân quyết định dẫn đến sự bùng nổ của phong trào cách mạng 1930 – 1931 thì phải là Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh. Trong đó, Đảng đề ra có đường lối, mục tiêu đấu tranh rõ ràng và sự lãnh đạo mang tính thống nhất cao nên phong trào có thể bùng nổ và phát triển rộng khắp cả nước. Các nguyên nhân khác góp phần thúc đẩy phong trào diễn ra nhưng không mang tính quyết định.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261360

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF