OFF
OFF
ADMICRO
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự kiện nào đã đưa Đảng Cộng sản Đông Dương từ một đảng hoạt động bất hợp pháp trở thành một đảng nắm quyền trong cả nước? 

  • A. 
   Thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945.
  • B. 
   Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời (1930)
  • C. 
   Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1930).
  • D. 
   Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1941).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Với thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945, Đảng Cộng sản Đông Dương từ một đảng hoạt động bất hợp pháp trở thành một đảng nắm quyền trong cả nước.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261323

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON