ON
ON
YOMEDIA
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tháng 11 – 1993, Hiến pháp mới của Cộng hòa Nam Phi được thông qua đã

  • A. 
   lật đổ ách cai trị trong nhiều thế kỉ của thực dân Anh.
  • B. 
   đưa Nenxơn Mandela trở thành Tổng thống da đen đầu tiên.
  • C. 
   xóa bỏ hệ thống chính quyền cai trị của người da trắng.
  • D. 
   chính thức xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc Apacthai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tháng 11 – 1993, Hiến pháp mới của Cộng hòa Nam Phi được thông qua đã chính thức xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc Apacthai.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261306

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON