ON
ON
YOMEDIA
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào phản ánh đúng đặc điểm của tư sản đân tộc Việt Nam trong 30 năm đầu thế kỉ XX?

  • A. 
   Ra đời trước giai cấp công nhân, yếu ớt về kinh tế nhưng có địa vị chính trị.
  • B. 
   Ra đời sau giai cấp công nhân, nhỏ yếu về kinh tế và không có địa vị chính trị.
  • C. 
   Ra đời sau giai cấp nông nhân, có thế lực kinh tế nhưng không có địa vị chính trị.
  • D. 
   Ra đời trước giai cấp nông nhân, có thế lực kinh tế và địa vị chính trị.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  - Thời gian ra đời: giai cấp tư sản dân tộc ra đời trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (còn giai cấp công nhân ra đời trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất).

  - Địa vị kinh tế và chính trị: non yếu cả về kinh tế và chính trị.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261334

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON