OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tháng 8 - 1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập là biểu hiện rõ nét của xu thế nào? 

  • A. 
   Hòa hoãn Đông - Tây.       
  • B. 
   Liên kết khu vực.
  • C. 
   Toàn cầu hóa.         
  • D. 
   Đa cực, nhiều trung tâm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tháng 8 - 1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập là biểu hiện rõ nét của xu thế toàn cầu hóa.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261355

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON