OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng (3 - 1945) diễn ra khi

  • A. 
   chiến tranh Xô - Đức bùng nổ.      
  • B. 
   Nhật đã đầu hàng phe Đồng minh.
  • C. 
   Nhật đang đảo chính Pháp ở Đông Dương. 
  • D. 
   quân Đồng minh vào Đông Dương.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng (3 - 1945) diễn ra khi Nhật đang đảo chính Pháp ở Đông Dương.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261286

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON