OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nổi bật của phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam giai đoạn 1919 – 1930 là

  • A. 
   sự phát triển mạnh mẽ của khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản.
  • B. 
   cuộc đấu tranh giành quyền lãnh đạo cách mạng giữa khuynh hướng vô sản và dân chủ tư sản.
  • C. 
   sự phát triển mạnh mẽ của phong trào công nhân, phong trào yêu nước.
  • D. 
   cuộc đấu tranh giành quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam giữa giai cấp tư sản và tiểu tư sản. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  A loại vì khuynh hướng dân chủ tư sản dần cho thấy không thể đáp ứng được yêu cầu của lịch sử dân tộc nên dần chững lại.

  B chọn vì giai đoạn này diễn ra cuộc đấu tranh giành quyền lãnh đạo cách mạng giữa khuynh hướng vô sản và dân chủ tư sản.

  C loại vì phải sau phong trào vô sản hóa năm 1928 thì phong trào công nhân mới thực sự phát triển mạnh.

  D loại vì hai giai cấp này không đấu tranh để giành quyền lãnh đạo cách mạng.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261340

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF