ON
ON
YOMEDIA
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Năm 1925, Nguyễn Ái Quốc đã:

  • A. 
   tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp.
  • B. 
   thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa ở Pháp.
  • C. 
   thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
  • D. 
   tham dự Đại hội V của Quốc tế Cộng sản.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Năm 1925, Nguyễn Ái Quốc đã thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261296

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF