OFF
OFF
ADMICRO
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một trong những nguyên nhân để Liên Xô và Mĩ cùng tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh vào năm 1989 là

  • A. 
   phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô bị mất, của Mĩ bị thu hẹp.
  • B. 
   sự khủng hoảng trầm trọng của hai quốc gia.
  • C. 
   sự suy giảm thể mạnh của hai nước về nhiều mặt.
  • D. 
   trật tự hai cực Ianta bị xói mòn và sụp đổ hoàn toàn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Một trong những nguyên nhân để Liên Xô và Mĩ cùng tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh vào năm 1989 là sự suy giảm thể mạnh của hai nước về nhiều mặt.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261356

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF