OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Kết quả cuộc đảo chính Nhật - Pháp vào đêm 9 - 3 - 1945 ở Đông Dương là

  • A. 
   Nhật đầu hàng Pháp.    
  • B. 
   chế độ phong kiến Việt Nam bị lật đổ.
  • C. 
   Pháp, Nhật hòa hoãn.        
  • D. 
   Pháp đầu hàng Nhật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Kết quả cuộc đảo chính Nhật - Pháp vào đêm 9 - 3 - 1945 ở Đông Dương Pháp đầu hàng Nhật.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261294

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF