OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm chung của Hiệp ước Bali (1976) và Định ước Henrinki (1975) là 

  • A. 
   tăng cường sự hợp tác giữa các nước trong lĩnh vực khoa học - kĩ thuật.
  • B. 
   xác định những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước.
  • C. 
   hợp tác phát triển có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa.
  • D. 
   khẳng định sự bền vững của đường biên giới giữa các quốc gia.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  A loại vì nội dung này không có trong Hiệp ước Bali (1976).

  B chọn vì cả Hiệp ước Bali (1976) và Định ước Henrinki (1975) đều xác định những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước.

  C loại vì nội dung này không có trong Định ước Henrinki (1975).

  D loại vì nội dung này không có trong Hiệp ước Bali (1976).

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261310

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON