ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (7- 1936) đã quyết định thành lập: 

  • A. 
   Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh.
  • B. 
   Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.
  • C. 
   Mặt trận Thống nhất dân chủ Đông Dương.
  • D. 
   Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (7- 1936) đã quyết định thành lập Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261284

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF