OFF
OFF
ADMICRO
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Theo quyết định của Hội nghị Pốtxđam (7/1945), quân đội nước nào sẽ vào Đông Dương để giải giáp quân Nhật?

  • A. 
   Quân đội Anh và Pháp.    
  • B. 
   Quân đội Pháp và Trung Hoa Dân Quốc.
  • C. 
   Quân đội Anh và Trung Hoa Dân Quốc. 
  • D. 
   Quân đội Anh và Mĩ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Theo quyết định của Hội nghị Pốtxđam (7/1945), quân đội nước Anh và Trung Hoa Dân Quốc sẽ vào Đông Dương để giải giáp quân Nhật.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261374

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON