OFF
OFF
ADMICRO
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự kiện Nhật đảo chính Pháp độc chiếm Đông Dương (3 - 1945) chứng tỏ

  • A. 
   kẻ thù của cách mạng Việt Nam vẫn còn mạnh.
  • B. 
   thời cơ của cách mạng Việt Nam chưa xuất hiện.
  • C. 
   Pháp trở thành kẻ thù trực tiếp của cách mạng.
  • D. 
   phát xít Nhật không đủ sức chống lại phe Đồng minh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  A chọn vì lúc này Nhật đã đảo chính Pháp để độc chiếm Đông Dương nên Nhật trở thành kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương và do Nhật còn mạnh nên Đảng ta xác định thời cơ cách mạng chưa chín muồi.

  B loại vì Đảng nhận định thời cơ cách mạng chưa chín muồi.

  C loại vì với chỉ thị Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta của Ban Thường vụ Trung ương Đảng thì phát xít Nhật trở thành kẻ thù trực tiếp, trước mắt của nhân dân Đông Dương.

  D loại vì lúc này phát xít Nhật vẫn còn mạnh.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261291

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF