OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Vào giữa thế kỉ XIX, trước khi Pháp xâm lược, Việt Nam là một quốc gia

  • A. 
   thuộc địa nửa phong kiến.      
  • B. 
   phong kiến lệ thuộc vào nước ngoài.
  • C. 
   nửa thuộc địa nửa phong kiến.       
  • D. 
   phong kiến độc lập, có chủ quyền.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Vào giữa thế kỉ XIX, trước khi bị thực dân Pháp xâm lược, Việt Nam là một quốc gia phong kiến độc lập, có chủ quyền, đạt được những tiến bộ nhất định về kinh tế, văn hóa.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209646

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON