OFF
OFF
ADMICRO
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong thời kỳ 1954-1975, sự kiện nào là mốc đánh dấu bước phát triển của cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công?

  • A. 
   Cuộc tấn công và nổi dậy tết Mậu Thân 1968.    
  • B. 
   Chiến thắng Vạn Tường.
  • C. 
   Phong trào Đồng Khởi.      
  • D. 
   Cuộc tiến công chiến lược Hè 1972.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Phong trào “Đồng khởi” đã đánh dấu bước phát triển của cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209637

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON