ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  “ Đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước cộng hòa Dân quốc Việt Nam” là tôn chỉ hoạt động của

  • A. 
   Việt Nam Quang phục hội    
  • B. 
   Hội Duy tân
  • C. 
   Phong trào Đông du    
  • D. 
   Đông kinh nghĩa thục

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tháng 6-1912, Phan Bội Châu thành lập Việt Nam Quang phục hội. Hội khẳng định tôn chỉ duy nhất là: “Đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước Cộng hòa Dân quốc Việt Nam”.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209591

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF