ON
ON
YOMEDIA
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Bài học kinh nghiệm chủ yếu từ sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản cho các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam là gì?

  • A. 
   Vai trò lãnh đạo, quản lí có hiệu quả của nhà nước.
  • B. 
   Tận dụng tốt các điều kiện bên ngoài để phát triển.
  • C. 
   Các công ty năng động có tầm nhìn xa, sức cạnh tranh cao.
  • D. 
   Con người được đào tạo chu đáo và áp dụng thành tựu khoa học-kĩ thuật. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Con người được đào tạo chu đáo và áp dụng thành tựu khoa học-kĩ thuật. 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209595

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF