OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mục tiêu cao nhất của tổ chức Liên Hợp Quốc là 

  • A. 
   phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia.
  • B. 
   đẩy mạnh hợp tác quốc tế.
  • C. 
   duy trì hòa bình và an ninh thế giới.
  • D. 
   giúp đỡ các nước đang phát triển và cứu trợ nhân đạo.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Là văn kiện quan trọng nhất của Liên hợp quốc, Hiến chương nêu rõ mục đích của tổ chức này là duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các nước dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209657

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON