OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thành tựu quan trọng nhất trong công cuộc xây dựng CNXH của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

  • A. 
   chế tạo thành công bom nguyên tử.    
  • B. 
   phóng thành công vệ tinh nhân tạo trái đất.
  • C. 
   đưa được con người vào vũ trụ.      
  • D. 
   trở thành cường quốc công nghiệp thứ 2 thế giới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  trở thành cường quốc công nghiệp thứ 2 thế giới.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209620

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON