ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nguyên tắc đổi mới của Đảng được đề ra trong Đại hội VI (1986) là

  • A. 
   đổi mới mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
  • B. 
   thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
  • C. 
   không thay đổi mục tiêu của CNXH
  • D. 
   bỏ qua giai đoạn TBCN, tiến thẳng lên CNXH.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  không thay đổi mục tiêu của CNXH

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209660

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON