ON
ON
YOMEDIA
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhân tố chủ yếu chi phối quan hệ quốc tế trong phần lớn nửa sau thế kỉ XX là

  • A. 
   cục diện “Chiến tranh lạnh”       
  • B. 
   xu thế toàn cầu hóa.
  • C. 
   sự hình thành các liên minh kinh tế.    
  • D. 
   sự ra đời các khối quân sự đối lập.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tuy không nổ ra một cuộc chiến tranh thế giới nhưng trong gần nửa thế kỉ của Chiến tranh lạnh, thế giới luôn trong tình trạng căng thẳng. ... ð Như vậy, “Chiến tranh lạnh” là nhân tố chủ yếu chi phối quan hệ quốc tế trong phần lớn nửa sau thế kỉ XX.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209622

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF