OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Biến đổi cơ bản của khu vực Đông Nam Á từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay?

  • A. 
   Các nước lần lượt gia nhập ASEAN.          
  • B. 
   Nhiều nước có nền kinh tế phát triển nhanh.
  • C. 
   Các nước lần lượt giành độc lập.                       
  • D. 
   Vị thế quốc tế của khu vực ngày càng nâng cao.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Những biến đổi to lớn của ĐNA sau chiến tranh thế giới thứ hai: Về chính trị: trước chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các nước Đông Nam Á (trừ Thái Lan) đều là thuộc địa của các nước thực dân phương Tây. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, các nước này là thuộc địa của Nhật Bản. Sau chiến tranh, tất cả các nước Đông Nam Á đều giành được độc lập. Về kinh tế: Sau khi giành độc lập, các nước Đông Nam Á bước vào thời kỳ xây dựng đất nước theo các mô hình kinh tế - xã hội khác nhau và đạt được nhiều thành tựu lớn, điển hình như Xingapo, Malaixia, Thái Lan... Về đối ngoại: Cùng với quá trình phát triển, các nước Đông Nam Á đã thực hiện quá trình liên kết khu vực hợp tác để phát triển và trở thành tổ chức liên kết thành công nhất của các nước đang phát triển. Trong các năm 1945, 1967, 1976 có những sự kiện tác động... Ý nghĩa ... Năm 1945: Một loạt các nước giành độc lập như Indonexia, Việt Nam, Lào đã thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á phát triển mạnh mẽ. Năm 1967: Sự thành lập ASEAN đã mở ra một hướng phát triển mới cho khu vực, tạo cơ sở cho quá trình hợp tác khu vực... Năm 1976: Với việc ký Hiệp ước Bali, quan hệ giữa các nước Đông Dương với ASEAN được cải thiện. Hiệp ước Bali thúc đẩy sự phát triển hợp tác, tạo ra thời kỳ phát triển mới cho Đông Nam Á.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209656

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON