OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX, nước nào ở Đông Nam Á không bị biến thành thuộc địa?

  • A. 
   Malaixia.        
  • B. 
   Brunay.         
  • C. 
   Inđônêxia.         
  • D. 
   Xiêm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Xiêm.

  Đáp án D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209648

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON