ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm giống nhau cơ bản giữa Cương lĩnh chính trị (2-1930) với Luận cương chính trị (10-1930) là gì? 

  • A. 
   Xác định đúng đắn giai cấp lãnh đạo cách mạng.
  • B. 
   Xác định đúng đắn mâu thuẫn trong xã hội Đông Dương.
  • C. 
   Xác định đúng khả năng tham gia cách mạng của các giai cấp.
  • D. 
   Xác định đúng đắn nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cương lĩnh chính trị đầu tiên và Luận cương chính trị đều xác định phương hướng chiến lược cách mạng là sau khi hoàn thành giải phóng dân tộc sẽ tiến thẳng lên Chủ nghĩa xã hội, bỏ qua thời kì Tư bản chủ nghĩa.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209611

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF