OFF
OFF
ADMICRO
18AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phương hướng chiến lược của quân đội và nhân dân Việt Nam trong Đông - Xuân 1953-1954 là tiến công vào

  • A. 
   đồng bằng Bắc bộ, nơi tập trung quân cơ động của Pháp.
  • B. 
   những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu.
  • C. 
   Điện Biên Phủ, trung tâm điểm của kế hoạch quân sự Nava.
  • D. 
   toàn bộ các chiến trường ở Việt Nam, Lào và Campuchia.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phương hướng chiến lược của quân đội và nhân dân Việt Nam trong Đông xuân 1953-1954 là tiến công vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209639

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON