ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Để giành thắng lợi nhanh chóng và ít đổ máu trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 nhân dân ta đã được tập dượt qua các phong trào cách mạng

  • A. 
   1930-1931, 1936-1939, 1939-1945.   
  • B. 
   1930-1935, 1936-1939,1939-1945.
  • C. 
   1930-1931, 1932-1939, 1939-1945.  
  • D. 
   1930-1931, 1932-1936, 1936-1945.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  1930-1931, 1936-1939, 1939-1945.   

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209634

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF