OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Theo hiệp ước Ba-li thì yếu tố nào dưới đây không được xem là nguyên tắc hoạt động của tổ chức ASEAN?

  • A. 
   Chỉ sử dụng vũ lực khi có sự đồng ý của hơn 2/3 nước thành viên.
  • B. 
   Tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.
  • C. 
   Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hoà bình.
  • D. 
   Hợp tác và phát triển có hiệu quả về kinh tế, văn hoá và xã hội.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hiệp ước Bali (2/1976) đã xác định những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước ASEAN: tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau; không sử dụng vũa lực và đe dọa bằng vũ lực đối với nhau; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, hợp tác phát triển có hiệu quả trong các lĩnh vực KT, VH, XH.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209588

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON